Zapraszamy do wymiany zdań oraz przedstawiania swoich argumentów przemawiających za zastosowaniem jednego z dwóch typów i najbardziej popularnych, odnawialnych źródeł energii, tzn. cieczowych kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. 
Czytaj dalej