Sprzęt pomiarowy


Profesjonalny sprzęt pomiarowy wykorzystywany przed, w trakcie oraz po zakończeniu inwestycji.

Sprzęt pomiarowy jest jednym z najważniejszych elementów każdego procesu budowy. Od odpowiedniej kontroli sprzętem mierniczym zależy często jakość wykonanych robót. Sprzęt pomiarowy można podzielić na 3 grupy: sprzęt używany przed rozpoczęciem procesu budowy, w trakcie prowadzonych robót oraz po ich zakończeniu.

Rozpoczęcie robót budowlanych poprzedza odpowiednie wytyczenie budynku na działce oraz ustalenie poziomów poszczególnych elementów konstrukcji. Do tego celu używane są niwelatory, tachimetry, teodolity oraz dalmierze.

W trakcie prowadzonych prac konstrukcyjnych i wykończeniowych należy na bieżąco prowadzić pomiary kontrolne poziomów i pionów stropów, ścian, tynków czy posadzek a także zgodność wymiarową przegród budowlanych z projektem. Nie bez znaczenia są również kontrolne pomiary lokalizacji kabli i przewodów w ścianach. Do tego celu używana jest szeroka paleta laserów oraz detektorów.

Odbiory wykonanych prac należy przeprowadzać w oparciu o sprzęt umożliwiający lokalizację wszelkiego typu mostków termicznych, nieszczelności czy mocno przegrzewających się elementów instalacji elektrycznej. Mowa tutaj o kamerach termowizyjnych i sprzętach pokrewnych.


Wszystkie urządzenia można zakupić w naszym sklepie. Jeśli chcą Państwo użyć któregoś ze sprzętów jednorazowo, proponujemy skorzystać z naszej wypożyczalni sprzętu lub z usługi pomiaru.